MAMMAL

ČO JE TO ŠIKANA

Bojujeme proti šikane,

veľa našich zápasníkov je z ulíc alebo z nie ideálnych podmienok a šport im pomohol dostať sa zo šikanovaného prostredia alebo ulice.

Bojujeme proti šikane,

veľa našich zápasníkov je z ulíc alebo z nie ideálnych podmienok a šport im pomohol dostať sa zo šikanovaného prostredia alebo ulice.

Prihlás svoju školu / firmu , stretni sa so zápasníkmi a pomôž nám bojovať proti detskej šikane.

Škola

Firma